Zorgdiensten

 

De Kinder- en Jeugdpsycholoog 

In hoofdzaak richt ik mij op de diagnostiek van psychische problemen met behulp van interview, observatie, vragenlijst en psychologische test en bied ik kortdurende probleemgerichte behandeling en advisering in het kader van preventie.

De behandeling is kortdurend en geënt op lichte tot matig ernstige psychische problemen. Belangrijk hierbij is de kennis en de betrokkenheid van de sociale context van het kind.

 

Daarnaast hanteer ik de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De Kinder- en Jeugdpsycholoog dient zich te houden aan de Beroepscode voor Psychologen, opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). In deze beroepscode is o.a. geregeld dat alles wat besproken wordt striktvertrouwelijk behandeld wordt en dat de zorgverlener geen informatie aan derden mag verstrekken, tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

  

 

Voor welke leeftijdscategorieën kunt u hier terecht? 

Kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar, dus kinderen op de basisschool, maar ook jongeren/pubers op het middelbaar onderwijs.

 

 

Voor welke soort problemen kunt u hier terecht?

    Ontwikkelingsproblemen als zindelijkheid, slaapproblemen, eetproblemen

    maar ook aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD) of

    autismespectrumstoornissen (ASS).

     Intelligentieproblemen als hoogbegaafdheid, leerproblemen.

     Sociaal-emotionele problemen, als zelfredzaamheid, zelfvertrouwen,

    pesten, gedrag of communicatieproblemen of contact maken.

    Lichamelijk onverklaarbare klachten.

    Verwerkingsproblemen na een verlies of scheiding

    Problemen in het gezinsfunctioneren, in de opvoeding

    Problemen in het schoolfunctioneren, als studiekeuze, schoolprestaties.