Werkwijze

 

Algemeen

In het kader van intake en diagnostiek brengt de Kinder- en Jeugdpsycholoog eerst het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving zorgvuldig in kaart, in nauwe samenwerking met ouders en mogelijk de school. Hierna wordt die behandeling gekozen die het best bij de problematiek aansluit. Dit alles om de ontwikkeling van het kind bij te sturen of weer op gang te brengen, meer inzicht te geven in het functioneren van het kind / de jongere of deze op een meer adequate manier te laten functioneren in gezin, school en maatschappij.

 

 

De behandeling 

Een behandeling is kortdurend en oplossingsgericht en bestaat voornamelijk uit een combinatie van gesprekstherapie, CGT en speltherapie.

Samen met het kind en de ouder/verzorger worden er haalbare doelen gesteld, die er op gericht zijn om de regie in het dagelijkse leven terug te krijgen. De behandeling is voornamelijk gericht op vermindering van klachten, preventie, activering of herstel van het evenwicht. De behandeling richt zich veelal niet op de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de mogelijkheden en het leren hanteren.

 

 

Psychologisch onderzoek 

Naast gesprekstechnieken, wordt er indien nodig en in overleg met de ouders tevens gebruik gemaakt van psychologisch onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een psychologisch onderzoek belangrijke voordelen heeft boven een subjectief oordeel gebaseerd op bijvoorbeeld intuïtief, gevoel of individuele ervaring. Met psychologisch onderzoek wordt er een realistisch beeld van het te onderzoeken kind verkregen waardoor er vaker een juist en passend behandelingstraject wordt ingezet. Daarbij zijn vragen over studiekeuze, schoolprestaties en leerproblemen niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Een psycholoog kan door het doen van psychologisch onderzoek helpen om antwoorden op deze vragen te vinden.