Welkom bij  Kind & Ontwikkeling

 

Praktijk voor Psychologische Hulpverlening

 

Zoekt u deskundige begeleiding, advies of aandacht voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind of jongvolwassene, dan kunt u hier terecht!  

 

 

Kinderen

Kinderen en jongvolwassenen communiceren op eigen wijze en op het moment dat zij er klaar voor zijn. Door groei en ontwikkeling veranderen kinderen voortdurend en als ouders moet je daar telkens op inspelen. Wanneer kinderen op een of andere wijze laten weten dat ze niet lekker functioneren, ergens hinder van ondervinden, ongemotiveerd of humeurig zijn of ander gedrag vertonen, is het van belang hier op een adequate wijze op te reageren en niet te lang te wachten. 

Betrokkenheid van een Kinder- en Jeugdpsycholoog in een vroeg stadium kan het verschil maken tussen wel of niet blijven zitten, wel of niet agressief worden, wel of niet geïsoleerd raken. Tijdig adviseren, ingrijpen of begeleiden kan de kans op escalatie van problemen op latere leeftijd verkleinen. Hiermee kun je veel problemen voorkomen en de verdere ontwikkeling van het kind bijsturen en stimuleren. 

 

 

Praktijk

Kind & Ontwikkeling, gevestigd in Beverwijk, wil zowel kinderen als ouders/verzorgers ondersteunen op weg naar een evenwichtige ontwikkeling. 

Centraal staat de positieve werkwijze, waarin de aandacht wordt gericht op de mogelijkheden en de sterke kanten van het kind om de huidige situatie te veranderen en te verbeteren. Kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt, wat hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie voor de gewenste verandering zal vergroten. Dit gebeurt allemaal in nauwe samenwerking met de ouder/verzorger en zo nodig ook de school. Hiermee stel ik mij ten doel de psychologische zorg dicht bij huis te brengen vanuit een laagdrempelige en toegankelijke benadering. 

 

U kunt vrijblijvend contact opnemen om uw vragen of problemen te bespreken.

 

 

Simone van der Poel